Osiedla i wspólnoty

  Utrzymanie czystości:
 • codzienne sprzątanie wewnątrz budynków (zamiatanie, zmywanie i usuwanie bieżących nieczystości etc)
 • utrzymywanie porządku terenów utwardzonych i zielonych
 • konserwacja zieleni (pielenie, podlewanie, pielęgnacja drzew, krzewów ozdobnych, żywopłotów)
 • odśnieżanie i usuwania oblodzenia z ciągów pieszo-jezdnych (posesje, parkingi, drogi dojazdowe, chodniki miejskie przyległe do posesji)
Częstotliwość wykonywania wymienionych usług dostosowujemy do życzeń Klienta
  Konserwacja:
 • konserwacja instalacji elektrycznych odgromowych oraz oświetlenia terenu
 • konserwacja instalacji, urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • konserwacja instalacji gazowych
 • konserwacja ogólnobudowlana
 • usuwanie graffiti i impregnacja elewacji
 • całodobowe pogotowie techniczne